Наградни точки (УСЛОВИЯ)

Условия на Програмата за награди

Условия за участие в програмата и членство

 1. Програмата за награди (наричана още „Програмата“) е програма за лоялност, предлагана на нашите онлайн клиенти. Тези правила и условия формират споразумението („Споразумението“) между всеки клиент, който участва в Програмата (наричан „Член“) и доставчика ХЕРА Адвертайзинг ООД.
 2. Програмата позволява на всеки Член да печели точки, при покупка на отговарящи на изискванията продукти от онлайн магазина EpoxyMag.bg Събраните точки могат да се осребряват за закупуване на избрани продукти от EpoxyMag.bg
 3. В програмата могат да участват всички лица, навършили 18 години, имащи активен профил в EpoxyMag.bg
 4. Печеленето на точки, осребряването на награди и проследяването на Вашата дейност е достъпно след успешен вход във Вашия профил.
 5. Със завършване на процеса по регистриране и участие в Програмата, Членът се съгласява с условията, правилата, политиките и процедурите на Програмата, включително тези относно събирането, използването и разкриването на неговите лични данни, както е описано в нашата Политика за защита на личните данни.
 6. Можете да участвате в Програмата само чрез един профил. Наградни точки или предимства, спечелени чрез използване на повече от един профил, няма да бъдат осребрявани, прехвърляни, или обединявани с точките на друг профил.

Печелете точки?

 1. Програмата позволява на Член да печели точки за покупка на определени продукти, когато покупката е изпратена и фактурирана („Специфична покупка“) и да осребрява Наградни точки.
 2. Специфична покупка, е покупката на артикул, която правите, докато сте влезли в акаунта си. НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПОКУПКИ: ДДС и СТОЙНОСТТА НА ДОСТАВКАТА.
 3. Специфичната покупка ще Ви спечели точките, посочени под кода на продукта и те ще бъдат налични в раздела Наградни точки на таблото за управление на профила Ви, когато поръчката Ви бъде изпратена. Ако върнете артикул, закупен като част от Специфична покупка, спечелените за него точки, ще Ви бъдат възстановени.
 4. Не всички продукти ще бъдат достъпни за онлайн покупка и като такива няма да отговарят на условията за тази програма.
 5. Когато Член има в профила си Наградни точки, той може да ги осребри при следващата си поръчка. Точките не могат да се комбинират с точките на друг участник в Програмата. Наградните точки никога не могат да бъдат разменяни за пари, освен ако това не се изисква по закон. Наградните точки нямат друга употреба, освен размяна за продукти, предлагани от ХЕРА Адвертайзинг ООД в онлайн магазина EpoxyMag.bg
 6. ХЕРА Адвертайзинг ООД има право, по всяко време и без предизвестие да промени, премахва или прекратява процедурите и предложенията за печелене и осребряване на Наградни точки. ХЕРА Адвертайзинг ООД, по свое усмотрение, може да не показва в маркетинговите материали, условията за придобиване и осребряване на Наградните точки.
 7. Под цената на всеки продукт, който може да бъде закупен с Наградни точки е обявена неговата цена в точки, Тя може да бъде заплатена цялата или частично с точките, налични в профила. Може да направите това, когато сте в Количката и изберете "Използвайте наградни точки". В скобите ще видите Вашите налични точки. Наградните точки не могат да се използват за плащане на ДДС доставка.
 8. Наградните точки не се прехвърлят.
 9. ХЕРА Адвертайзинг ООД си запазва правото да ограничи количеството точки, осребрени от един Член за определен период от време.
 10. Точките не са валидни, освен ако не са спечелени при стриктно спазване на Условията на програмата за награди на ХЕРА Адвертайзинг ООД. Членовете не трябва да се опитват да печелят точки по какъвто и да е начин (включително и без ограничение, чрез използване на скрипт, бот, или други автоматизирани средства). Всяко измамно или неоторизирано използване на Програмата е строго забранено и може да доведе до прекратяване/дисквалификация на Член от Програмата и отнемане на всичките спечелени от него Наградни точки и предимства.
 11. В случай на спор относно прилагането на Програмата, точките или други предимства, достъпни за Членовете, решението на ХЕРА Адвертайзинг ООД ще бъде окончателно.

Информация за профила

    Всяка лична информация, която предоставяте във връзка с Програмата, ще се обработва в съответствие с нашата ПOЛИТИКA ЗA ЗAЩИТA НA ДAННИТE.

Комуникации

    Като участник в Програмата, всеки Член може да получава имейли от нас, свързани с неговото членство в Програмата. Като имейли, които ще го информират за състоянието на неговите Наградни точки.

Обща информация

    Програмата и нейните предимства се предлагат по преценка на ХЕРА Адвертайзинг ООД. Дружеството може, по свое усмотрение, да отмени, промени, ограничи или прекрати Програмата или някои нейни аспекти/характеристики по всяко време, без предизвестие. ХЕРА Адвертайзинг ООД може направи това въпреки, че подобни промени могат да повлияят на възможността за използване на вече спечелени Наградни точки.

    Ако ХЕРА Адвертайзинг ООД, по собствена преценка заподозре измама, невярно представяне, злоупотреба или нарушаване на приложимите правила, свързани с Програмата, има правото да предприеме съответните административни действия, включително анулиране на спечелените точки и прекратяване на участието в Програмата на Члена.

    Ако между Член и ХЕРА Адвертайзинг ООДвъзникне спор, свързан по някакъв начин с Програмата, включително правни искове, Членът трябва първо да се свърже с ХЕРА Адвертайзинг ООД. Ако въпросът не може да бъде разрешен неофициално, Членът се съгласява, че всички спорове и/или искове, които са възникнали или могат да възникнат, ще бъдат разрешени изключително чрез арбитраж. До степента, разрешена от приложимите закони, всички искове, възникнали във връзка с използването на Програмата, трябва да бъдат предявени в рамките на една година от датата на събитието, довело до такова действие.

    Продажбата или бартерът на Наградни точки, предлагани чрез Програмата на лице, различно от ХЕРА Адвертайзинг ООД, е изрично забранено.

    Спечелените точки не се прехвърлят и не са собственост на Членовете.

    Всеки Член е отговорен да се запознае с Условията на Програмата и точките в своя акаунт. ХЕРА Адвертайзинг ООД не носи отговорност за проблеми, свързани с оборудването или програмирането, използвано от Члена, каквато и да е човешка грешка, прекъсване, изтриване, пропуск, дефект или повреда на която и да е мрежа или електронно предаване по каквато и да е причина.